Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Và nét về nhà thơ Vũ Đức Vân

Nhà thơ Vũ Đức Vân


1. Tiểu sử
Nhà thơ Vũ Đức Vân sinh năm 1941
Địa chỉ: Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 0915087852
2. Hoạt động nghệ thuật:
Hội viên:
- UNESCO thơ Đường Thăng Long Thi Xã
- Câu lạc bộ Sáng tác Văn học nghệ thuật Việt Nam
- Câu lạc bộ Thơ Đường Bắc Đuống
- Câu lạc bộ thơ Hương Sắc Tây Hồ
Tác phẩm đã xuất bản:
- Cây xanh bóng cội, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc 2009
- Hồn quê, Nhà xuất bản Văn học 2011
Các giải thưởng:
- Giải "Tác phẩm đồng" Cuộc thi thơ năm 2010-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét