Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Phút Thiêng      Nhìn em đứng tủm tỉm cười
Mà sao anh thấy đất trời đảo chao
      Thoáng trông phơn phớt sắc đào
Men say như đã thấm vào con tim
      Sau dù :" đáy bể mò kim "
Cả đời anh quyết cố tìm chẳng thôi
      Đinh ninh xin hứa một lời
Tấc lòng đã có đất trời chứng minh
                      3/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét