Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Nhà thơ Vũ Đức Vân tại ngày thơ Lục Bát 2013

1 nhận xét: