Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Nhớ mây  Vui hội lần này thiếu bóng mây
       Khiến cho cảnh sắc cũng buồn lây
       Nén thương đảo lặng soi làn nước
Vời nhớ chim sầu ẩn rặng cây
          Biển bạc sóng chìm khơi chẳng động
Đồi xanh gió đọng lá thôi bay
     Ước chi ngàn dặm thành gang tấc
    Chắc hẳn lòng này khỏi nhớ mây

                                3/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét