Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

ĐẦU NĂM THĂM LẠI HẠ LONG


         
           Hạ Long nức tiếng kỳ quan
Đầu xuân luyến nhớ ta sang cõi rồng
          Mặc cho gió bấc mưa giông
Yêu nhau lòng đã nhủ lòng từ lâu
          Chẳng e con sóng bạc đầu
Chẳng e đường đá phủ mầu rêu phong
          Vì chưng lòng đã hiểu lòng
Dù cho xa cách vẫn mong vẫn chờ
          Thế là đã thỏa ước mơ. . .
                                      04 tết Nâm Thìn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét